آدرس: تهران، ستارخان، خیابان حبیب اله شمالی، کوچه شهید مظفری، پلاک 8، طبقه اول

کدپستی: 1455883313

تلفن: 02166535181

ایمیل صندوق:

 ircidfund@gmail.com

cidfund@chmail.ir

ایمیل واحد دریافت و ارزیابی درخواست:

applycidfund@gmail.com

    ارسال طرح یا درخواست