صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق با توجه به نیاز روز افزون کشور در زمینه حمایت و سرمایه گذاری از توسعه صنایع و کسب و کارهای خلاقانه و نوآورانه، فناوری های نرم و هویت ساز، شیوه های نوین کسب و کار و محصولات فناورانه؛ به استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بر اساس مجوز کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی و با شماره ثبت 568235 تاسیس گردید.

0

تسهیلات ارائه شده

0

سرمایه گذاری

0

ضمانتنامه صادر شده

0

بررسی درخواست‌ها

شبکه همکاران ما

ریاست جمهوری 01ریاست جمهوری 02
صندوق پژوهش کریمیه 01صندوق پژوهش کریمیه 02
ستاد توسعه فناوری سازی محیطی 01ستاد توسعه فناوری سازی محیطی 02
ستاد فرهنگی نوآوری 01ستاد فرهنگی نوآوری 02
صندوق شکوفایی نوآوری 01صندوق شکوفایی نوآوری 02
زیست بوم خلاقیت 01زیست بوم خلاقیت 02

افق، ماموریت، ارزش‌ها

 از توسعه ذینفعان اصلی و فعالان زیست بوم صنایع خلاق

بر اساس اولویت های فرهنگی ایرانی و اسلامی

محصولات و خدمات نسبت به سایر صنایع و محصولات کشور

 در تولید محصولات و ارائه خدمات به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی

برای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، جذب و هدایت سرمایه و سرمایه گذاران، خدمات مالی در حوزه صنایع خلاق و نوآورانه

از سرمايه‌های متخصص و توانمند انسانی کشور در زمینه توسعه کسب و کار

تیم ها و شرکت‌های نوپا، خلاق، نوآور و دانش بنیان

 زیرساخت‌ها، شبکه‌ها، فناوری‌ها، ناشران و توسعه دهندگان بازار و فعالیت های زیرساختی توسعه دهنده زیست بوم صنایع و محصولات خلاق و نوآورانه

 در فرآیندها، خدمات و فعالیت های خدمات مالی، سرمایه گذاری و توسعه ای نهادهای حمایتی، مالی و سرمایه گذاری و فعال در حوزه صنایع خلاق و نوآورانه

اعضا هیئت مدیره و مدیران صندوق

پرویز کرمی

محمد شهاب سیدجلالی

سید مهدی حیاتشاهی

ارسال طرح یا درخواست