صدور ضمانت‌نامه فوری

صدور ضمانت‌نامه در کم‌ترین زمان:

•               ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان (حسن انجام کار)

•               ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد

•               ضمانت‌نامه گمرکی

•               ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

•               ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده

تخفیف ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق

10 درصد تا  30 تخفیف مبلغ سپرده نقدی صدور ضمانت‌نامه

ارسال طرح یا درخواست