زیست بوم خلاق

17 فروردین 1401

گفتگو با مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق

دلایل ایجاد صندوق ویژه شرکتهای خلاق این صنایع به نسبت رشد صنعتی میانگین، از اعداد رشد بسیار بالاتری بهره مند هستند. در دنیا حجم ایجاد ثروت […]
ارسال طرح یا درخواست