شهرداری

8 آذر 1400

اولین مسابقه و رویداد استارتاپی پسماند و محیط زیست با رویکرد کارآفرینی در شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی منطقه 22 و به نقل از شهردار منطقه، اولین مسابقه و رویداد استارتاپی تخصصی در حوزه پسماند و محیط زیست با رویکرد کارآفرینی […]
ارسال طرح یا درخواست