شهید سلیمانی

12 دی 1400

رسم قاسم؛ شهامت و کرامت

یادداشت پرویز کرمی؛ دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق: خون خوبان، خرمن لاله ی تاریخ را سیراب می کند. جان می بخشد و […]
ارسال طرح یا درخواست