صنعت

24 اردیبهشت 1401

ضرورت توجه به اقتصاد خلاق در حوزه دیپلماسی

کرمی: سهم ایران از بازار صادرات صنایع خلاق و فرهنگی جهان افزایش یابد در نشستی مشترک، نقش دستگاه دیپلماسی در توسعه اقتصاد خلاق و بهره گیری […]
ارسال طرح یا درخواست