مقاله

5 مرداد 1400

ارزش گذاری استارتاپ

مراحل ارزش گذاری استارت آپ ؛ ضرورت ارزش‌گذاری ، مفاهیم اولیه و هر آنچه لازم دارید. ارزش گذاری استارت آپ ؟! یکی از بحثای چالشی و مهم […]
17 خرداد 1400

گذری در صنایع خلاق

نگاهی اجمالی به شیوه های پایش و طبقه بندی صنایع خلاق در بازار جهانی در هزاره سوم نزدیک شدن مرزهای اقتصاد و فرهنگ به همدیگر سبب […]
ارسال طرح یا درخواست