مقاله

22 فروردین 1401

ماهیت شرکت‌های نوآور و تأمین مالی آن‌ها

خصیصه‌های یک شرکت‌ نوآور چیست و تأمین مالی این شرکت‌ها توأم با چه چالش‌ها و الزاماتی است؟ این یادداشت، پاسخ‌هایی را به این منظور پیش می‌نهد. […]
5 مرداد 1400

ارزش گذاری استارتاپ

مراحل ارزش گذاری استارت آپ ؛ ضرورت ارزش‌گذاری ، مفاهیم اولیه و هر آنچه لازم دارید. ارزش گذاری استارت آپ ؟! یکی از بحثای چالشی و مهم […]
17 خرداد 1400

گذری در صنایع خلاق

نگاهی اجمالی به شیوه های پایش و طبقه بندی صنایع خلاق در بازار جهانی در هزاره سوم نزدیک شدن مرزهای اقتصاد و فرهنگ به همدیگر سبب […]
ارسال طرح یا درخواست