کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری

22 تیر 1401

دکتر وحدت در مراسم معارفه مدیر جدید دبیرخانه صندوق‌های پژوهش و فناوری

موفقیت صندوق‌های پژوهش و فناوری در کشور زبانزد شده است مراسم معارفه مدیر جدید دبیرخانه صندوق‌های پژوهش و فناوری صبح امروز با حضور رئیس صندوق نوآوری […]
25 خرداد 1401

گزارش اقدامات دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری

گزارش اقدامات دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری  1397-1400 ویرایش اول تاریخ انتشار : زمستان 1400 برای دریافت کتابچه کلیک کنید  گزارش اقدامات دبیرخانه کارگروه صندوق‌های […]
ارسال طرح یا درخواست